BRAUN INTERNATIONAL DOO NOVI SAD, CARINJENJE I PRODAJA VOZILA
Adresa: Bajči Žilinskog 5, 21000 Novi Sad, Srbija
mobilni 0631864566
www.braun.rs

Osobe za kontakt:

Ivana Gojković, direktor-carinski zastupnik 063/1864566
Zvezdan Vujanović, rukovodilac špedicije 065/4720472